Apitor

Rozdział 5 Ekran Programuj
Rozdział 5.1 Wstęp
Z Ekranu Szkolenie korzystasz głównie w pierwszych dniach po kupnie robota i  służy do wstępnej nauki programowania.
Natomiast chlebem powszednim będzie dla Ciebie  Ekran Programuj.

Rys. 5-1
Ekran “Programuj”
Ma 2 ikony w prawym dolnym rogu.
“Stwórz własny”- Tworzenie i testowanie własnych programów–>Rozdział 5.2
“Gotowe projekty”- Gotowe programy napisane przez producenta dla zaproponowanych konstrukcji–>Rozdział 5.3
Tu wybrałeś ikonę “Stwórz własny”. Jeżeli nie napisałeś wcześniej żadnych programów to ekran będzie pusty jak powyżej.
Kliknij znak aby rozpocząć programowanie.

Rozdział 5.2 Kliknąłeś “Stwórz własny”
Rozdział 5.2.1 Tworzenie własnego programu

Rys. 5-2
Początek
 własnego programu
Pierwsza instrukcja zawsze pojawia się automatycznie. Pozostałe możesz ściągnąć z panelu instrukcji i zbudować z nich dowolny program. Wiesz jak to robić robić po przeczytaniu rozdziału 4. Ekran Szkolenie.

Rys. 5-3
Pierwszy program
Nie jest zbyt skomplikowany, bo składa się tylko z instrukcji. Instrukcję dźwięk pobrałeś oczywiście bloku Pokaż z Panelu instrukcji.  Możesz sprawdzić działanie programu klikając niebieskiego biegacza. Usłyszysz charakterystyczny pojedynczy  dźwięk.
Zapisz program klikając przycisk “Programy”.

Rozdział 5.2.2 Zapis programu

Rys. 5-4
Kliknij przycisk Wybierz

Rys. 5-5
Wpisz nazwę programu np. Pierwszy

Rys. 5-6
i kliknij OK.
Pojawi się napis “Zapisano pomyślnie!”.
Program został zapisany i pojawi się ekran jak poniżej. Tu możesz tworzyć nowy program.

Rozdział 5.2.3  Czy program się zapisał?

Rys. 5-7
Ponieważ nie zamierzasz tworzyć nowego programu, to kliknij klawisz Powrót.

Rozdział 5.2.3 Kasowanie programu

Rys. 5-8
Widzisz zapisany przed chwilą program o nazwie Pierwszy. Możesz go wywołać przyciskiem Programuj i np. modyfikować.
Możesz  go także skasować klikając klawisz Kasuj. Klawisz ten wygląda jak gumka. Zrób to.

Rys. 5-9
Kliknij krzyżyk przy nazwie programu “Pierwszy”.

Rys. 5-10
Potwierdź OK

Rys. 5-11
Program został skasowany. Widzisz “goły” ekran bez programów.
Kliknij klawisz “Gotowe projekty” i przejdź do Rozdziału 5.3.

Rozdział 5.3 Kliknąłeś “Gotowe projekty”

Rys. 5-12
Masz 7 gotowych programów które można oglądać, analizować i uruchomiać. Programy będą działać tylko wtedy, gdy ich konstrukcje  mają wszystkie potrzebne elementy. Na przykład- System Parkowania ma Klocek centralny oraz czujki odległości.  Każda konstrukcja, której działanie chcesz programować, musi mieć co najmniej Klocek Centralny.
Kliknij klawisz Programuj w wyróżnionym programie System Parkowania.

Rys. 5-13
Program System Parkowania. Możesz go testować i uruchamiać.