Jak działa CRC?

Rozdział 1  Wstęp

Rozdz. 1. 1 Wstęp
Każdy zetknął się kiedyś z komunikatem “Błąd danych CRC…i coś tam jeszcze”. Jest to błąd który pojawia  np. przy transmisji danych z płytki CD na twardy dysk, albo bardziej ogólnie- w czasie wymiany danych między 2 urządzeniami w sieci. Mam nadzieję, że po tym kursie będziesz wiedział o co chodzi.

Rozdz. 1. 2 Bardzo ważne!!! Jak wchodzić i wychodzić z każdej animacji
Główną zaletą portalu jest animacja która ułatwia zrozumienie tematu.  Wywołujesz ją klikając napis ANIMACJA. znajdujący się pod większością rysunków. Wchodzisz wtedy na odpowiednią stronę serwera SCRATCH-a ale  jednocześnie wychodzisz ze strony tego kursu! Dlatego gdy już wszystko jest jasne, powróć klikając klasyczny windowsowy przycisk ze strzałką “powrót do poprzedniej strony”.
I jeszcze jedno. Nie klikaj zegara zbyt szybko! System może się pogubić.

Rys. 1-1
Jak wracać z animacji do kursu.

Rozdz. 1. 3 Transmisja bez CRC
Czyli bez sprawdzania błędu. Temat jest tak oczywisty, że potraktuj go bardziej jako okazję do zapoznanie się z animacją. Kliknij ANIMACJA pod Rys.1-2. Tak samo będziesz wykonywał eksperymenty w dalszej części kursu.

Rys. 1-2
Transmisja bez CRC  ANIMACJA
Rejestr Nadajnika RIW (Rejestr Informacji Właściwej) jest np. w Warszawie a RO w Londynie. Każdy impuls zegarowy “przepycha” jeden bajt z liczbą do z RIW do RO. Jest to oczywiście uproszczenie, bo każdy bajt zamieniany jest na odpowiedni ciąg bitów.
W każdym stanie systemu pojawia się chmurka z objaśnieniem.

Rozdz. 1. 4 Transmisja z CRC
Czyli ze sprawdzaniem błędu. Na przewodach miedzy Nadajnikiem a Odbiornikiem mogą pojawić się zakłócenia z różnych źródeł, np. od fal elektromagnetycznych.  Wtedy stanem RO będzie np.  RO=38547 zamiast 32547. My jesteśmy tacy mądrzy bo w animacji widzimy RO oraz RIW jednocześnie. Ale skąd to biedaczysko RO w Londynie ma  o tym wiedzieć? O tym dowiesz się następnym rozdziale. Dowiesz się też dlaczego rejestr w Nadajniku nazywa się RIW-Rejestr Informacji Właściwej a nie po prostu RN-Rejestr Nadajnika.